Vågar du ta risken?


Du kan eliminera eller reducera risken. Du kan transferera eller tolerera risken. Eller så är kanske den bästa lösningen är att faktiskt ta mer risk.

Att ta beslut på ett väl underbyggt och jämförbart underlag kan skapa mervärde för företaget.

IPSIAC är en oberoende rådgivnings- och konsultfirma inom Enterprise Risk Management, Strategisk Security Management,  Insurance Management samt utveckling av Captive Insurance.


RISKHANTERING ur ett ERM perspektiv 

Enterprise Risk Management (ERM) är ett relativt nytt koncept som först under 2000-talet växt sig stort. ERMs mål är att hantera ett företags risker som en portfölj istället för var risk för sig. Prioritering och hantering av riskerna bör ske i balans mellan risk och avkastning. 

SÄKERHET - SECURITY 

Säkerhet omfattar idag många områden, som t ex IT-säkerhet, arbetsmiljösäkerhet och hot mot person och företag. IPSIAC stöder företag både vad avser rådgivning, strategi och forskning ur ett brett säkerhetsperspektiv.

FÖRSÄKRING - NON LIFE INSURANCE

För att kostnadseffektivt kunna hantera sina försäkringar behöver företagen strukturera och optimera sitt försäkringsskydd  utifrån företagets identifierade risker.    Försäkring bör vara en del av företagets metoder att kostnadseffektivt finansiera de negativa effekterna av risk.Så kan du hantera företagets risker;